Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BlueHorizONE Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby oceny procesu rekrutacji.